English    Русский

Марк Гальперин

"Прыжок кита".
Марк Гальперин

Свiтлої пам'ятi нашого вчителя Головного конструктора системи "Узел"
Пилипа Георгiйовича Староса присвячується


Надруковано в типографiї "Политехника-сервис". 191023, Санкт-Петербург, вул.Iнженерна,6, 2010. ISBN 978-5-904031-22-0
Книгу надруковано росiйською мовою.

Марк Гальперин

Перший заступник Головного конструктора системи "Узел", вiдзначений Державною премiєю СРСР за участь у проектi "Варшав'янка".

Народився в Ленiнградi, прийшов до Староса студентом Ленiнградського Iнституту точної механiки й оптики (ЛIТМО), став iнженером, доктором технiчних наук, професором.

Пропрацював з ним разом 14 рокiв, а пiсля вiдлучення Учителя вiд справ i вiд рiдного колективу постарався зробити все можливе, щоб зберегти команду i її творчий дух ще на багато рокiв.

Пiсля 1990 року займався бiзнесом у зовсiм несподiваних областях - у мiжнароднiй торгiвлi i перевезеннях сибiрського вугiлля й уральських мiнеральних добрив. Зберiгав вiрнiсть мiкроелектронiцi i читав лекцiї студентам у рiдному Iнститутi точної механiки й оптики.

Зараз живе в Австралiї i готує книгу про другу частину своєї долi, повної Працi, Зустрiчей, Подорожей, злетiв i падiнь, зовсiм несподiваних поворотiв.

Але стрибки живих китiв поки бачив лише на екранi телевiзора.


Титульная страница книги

"ПРЫЖОК КИТА". Так називається складний маневр екстреного пiдняття на поверхню човна який гине, що дозволяє врятувати човен, якщо цим човном керує досвiдчений екiпаж i безстрашний командир. Так можна назвати вчинок талановитої i безстрашної людини в екстремальнi моменти життя, - свого власного i колективу, яким вона керує.

"ПРЫЖОК КИТА". Так називається книга, що розповiдає про створення одного з комплексiв радянського пiдвiдного човна проекту 877 (Kilo class), що одержав також iм'я "Варшав'янка".

"ПРЫЖОК КИТА" - це документальна розповiдь про iсторiю народження Бойової Iнформацiйно-Керуючої Системи "Узел".

"Варшав'янка" i "Узел" i в XXI столiттi несуть бойову службу в складi флотiв Росiї, Iндiї, Китаю, Iрану, Алжиру i ряду iнших країн.

40 рокiв тому iсторiя їхнього створення немислимим чином переплела долi рiзних людей: безстрашної ленiнградської команди молодих "неляканих" розроблювачiв i їх навiк улюблених вчителiв i керiвникiв - Пилипа Георгiйовича Староса i Iозефа Венiамiновича Берга, талановитих американських iнженерiв з неймовiрною i трагiчною долею. Їм не раз довелося робити свiй "стрибок кита". Чи завжди щастя посмiхалося їм пiд час такого стрибка?

Боротьба розвiдок, дерзання вчених, робота з генiальними творцями човнiв, лiтакiв i космiчних кораблiв, народження, злiт i загибель вiтчизняної мiкроелектронiки - усе сплетено в один вузол i все - у цiй книзi!


Надруковано в типографiї "Политехника-сервис". 191023, Санкт-Петербург, вул.Iнженерна,6, 2010. ISBN 978-5-904031-22-0
© М.Гальперин, 2010

Обложка диска

На диску розмiщено:

- повний текст книги вiдформатований для комфортного читання на монiторi Персонального комп'ютера;

- унiкальнi документи з так званої "Червоної папки";

- фотографiї i документи з особистого архiву Нiни Георгiївни Жемової;

- ряд книг росiйською i англiйською мовами, знайомство з якими допоможе глибше зрозумiти описанi в книзi подiї (у тому числi перша, журнальна версiя роману Данила Гранiна "Втеча в Росiю");

- науково-технiчнi статтi, публiкацiї в газетах i журналах нариси, оповiдання, вiршi, пiснi, фотографiї рiзних рокiв, iнтерв'ю Леонiда Марковича Норкина на американському радiо з вiдомими вам людьми, що працювали ранiше в ЛКБ;

- коротка iнформацiя про неординарних осiб з нашого колективу якi з рiзних причин покинули Батькiвщину;

- вiдгуки на книгу, що поступили авторовi або що з'явилися в перiодичних виданнях;

- i багато, багато iншого.

Вкiнцi диска ми помiстили фрагменти з шести вiдео фiльмiв.

В першу чергу диск поширюватиметься серед власникiв книги з попередньої заявки, а також i як самостiйне видання.

При виданнi чергових накладiв диск стане обов'язковим Додатком до книги.

Ми плануємо, як i обiцяли ранiше, розмiстити електронну версiю книги на одному з сайтiв в Iнтернетi.

Iнформацiйний лист про диск "Прыжки китов". Розширена електронна версiя книги Марка Гальперина на DVD.