Вiктор Глушков - основоположник iнформацiйних технологiй в Українi та колишньому СРСР Вiктор Михайлович Глушков. Життя та творчiсть. Змiст Комп'ютери. Периферiйнi прилади. Мережi. Використання комп'ютерiв в системах Перелiк друкованих робiт академiка АН СРСР В.М.Глушкова. Росiйською мовою Iлюстрацiї. Лiтература. Додатковi матерiали
Вiктор Михайлович Глушков - основоположник iнформацiйних технологiй в Українi
В.М.ГЛУШКОВА, 12кб

Запис пiд склом на столi В.М.Глушкова