English      Русский

Iлюстрацiї. Лiтература. Додатковi матерiали Перелiк друкованих робiт академiка АН СРСР В.М.Глушкова.Росiйською мовою Комп'ютери. Периферiйнi прилади. Мережi. Використання комп'ютерiв в системах Вiктор Михайлович Глушков. Життя та творчiсть. Змiст Вiктор Глушков - основоположник iнформацiйних технологiй в Українi та колишньому СРСР

Комп'ютери. Периферiйнi пристрої. Мережi. Використання комп'ютерiв в системах.


Комп'ютери.

"КИЕВ". Унiверсальний ламповий комп'ютер.
Створення
Технiчнi характеристики
Про деякi програми реалiзованi на комп'ютерi "КИЕВ"
"ДНЕПР". Напiвпровiдникова керуюча машина широкого призначення
Створення
Технiчнi характеристики
"ПРОМIНЬ". Комп'ютер для iнженерних розрахункiв
Запуск в серiйне виробництво
Машина з елементами iнтерпретацiї мови високого рiвня
Технiчнi характеристики
"МИР-1", "МИР-2", "МИР-3". Сiмейство комп'ютерiв для iнженерних розрахункiв
Схiдчасте мiкропрограмне керування
Швидкодiя
Реалiзацiя мов високого рiвня
Аналiтичнi перетворення
Особливостi
Реалiзацiя робiт по аналiтичним викладенням
Технiчнi характеристики "МИР-1"
"ДНЕПР-2". Iнформацiйно-керуючий комплекс для автоматизованих систем керування
Створення
Технiчнi характеристики
"УКРАЇНА" (проект). Проект комп'ютера з внутрiшньою мовою високого рiвня
Розробка
Проект машини
"КИЕВ 67". Комп'ютер для виробництва iнтегральних схем на базi елiонної технологiї
Створення
Технiчнi характеристики
"КИЕВ 70". Комп'ютер для виробництва iнтегральних схем на базi елiонної технологiї
Створення
Технiчнi характеристики
"БАРС". Комп'ютерна система збору iнформацiї
Створення
Технiчнi характеристики
"М 180". Комп'ютер для автоматизацiї лабораторних експериментiв
Створення
Технiчнi характеристики
"ЕС 2701". Макроконвейєрний суперкомп'ютер.
Створення
Технiчнi характеристики
"СОУ-1", "НЕВА", "МРIЯ", "ОРИОН". Спецiалiзованi мiнi комп'ютери
Створення
Технiчнi характеристики
"МОСКВА","МИГ 1", "МИГ 11", "МИГ 12", "МИГ 13", "ЭКСПРЕСС", "ЭКСПАН", "ПИРС", "КРОСС 1", "КРОСС 2" "КУРС", "БАРК". Спецiалiзованi та бортовi комп'ютери для контролю та управлiння
Створення
Технiчнi характеристики
"ЕС 1766" Макроконвейєрний суперкомп'ютер.
Промислова реалiзацiя
"Электроника С5-01". Мiкрокомп'ютер широкого застосування
Технiчнi характеристики
"Электроника С5-21". Мiкрокомп'ютер
Технiчнi характеристики
"НЕЙРОН". Мiкрокомп'ютер
Створення
Технiчнi характеристики
"СО-01", "СО-04". Системи налагодження
Створення
Технiчнi характеристики
"ДЕЛЬТА". Комп'ютер для приймання та обробки великих об'ємiв iнформацiї
Створення
Технiчнi характеристики

Використання комп'ютерiв в системах

Системи автоматизацiї технологiчних процесiв, складних наукових та промислових експериментiв. Понад сто рiзноманiтних пiонерських систем, в тому числi:
Львiвська система
Розробка
Створення
Кунцевська система
Розробка
Створення
Cистема автоматизованого проектування корпусiв пiдводних човнiв "Чертеж". Подальший розвиток iдеї системи "Авангард"
Розробка
Створення

Мережi

Мережа ОЦ СРСР. Проект. ЗДАС. Загальнодержавна автоматизована система управлiння економiкою СРСР.
Концепцiя єдиної системи обчислювальних центрiв
Боротьба за створення ЗДАС

Периферiйнi пристрої

Читаючий автомат
Створення
Дисплей
Створення
Рука-робот
Створення
Пристрiй зв'зку з об'єктом
Створення
Перетворювачi аналогових сигналiв в код та навпаки
Створення