Розвиток мiкроелектронiки

Старт промислової мiкроелектронiки
Вперше в Європi
Ветерани мiкроелектронiки
Партнерство, яке не вiдбулося
Вiтчизняним мiкроелектронним технологiям - бути!
Iлюстрацiї. Додатковi матерiали


Станiслав Олексiйович Моральов - органiзатор мiкроелектронної промисловостi в Українi. Перший директор НДI "Мiкроприлад" та Генеральний директор "Кристала" Станiслав Олексiйович Моральов, 1965 рiк Станiслав Олексiйович Моральов - органiзатор мiкроелектронної промисловостi в Українi. Перший директор НДI "Мiкроприлад" та Генеральний директор "Кристала" Станiслав Олексiйович Моральов, 1968 рiк
Серiйне виробництво, участок складання мiкрокалькуляторiв Участок складання мiкрокалькуляторiв Участок електротренування мiкрокалькуляторiв Участок електротренування мiкрокалькуляторiв
Електронна клавiшна обчислювальна машина (промисловий зразок) Електронна клавiшна обчислювальна машина Iнтегральна мiкросхема на К-МОП-транзисторах Iнтегральна мiкросхема
Будiвля НДI "Мiкроприлад" - перше дiтище С.О.Моральова Будiвля НДI "Мiкроприлад" Науково-виробниче об'єднання "Кристал" - новий крок вперед НВО "Кристал"
Цифрова спецiалiзована машина "Киев-67" Спецiалiзована машина "Киев-67" Цифрова спецiалiзована машина "Киев-70" Спецiалiзована машина "Киев-70"
Мiкро ЕОМ "Электроника С5-11" та її розробники О.В.Палагiн та А.Ф.Кургаєв Мiкро ЕОМ "Электроника С5-11" Дослiдне виробництво з освоєння нових виробiв "Пенал" Дослiдне виробництво

Додатковi матерiали по темi

Глава "Мiкроелектронiка в Українi: минуле без майбутнього?" з книги Б.М.Малиновського "Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi." Київ. "Iнтерлiнк". 2004. -215 с.

Скачати:

В форматi WINWORD 97, розмiр файлу  76K
В RTF форматi, упаковано WinZip 8.0, розмiр файлу   20K

ЕЛЕКТРОННА ГОТОВНIСТЬ УКРАЇНИ: НОВI МОЖЛИВОСТI СТАРИХ IДЕЙ
Зеркало тижня, № 36 (461) Субота, 20 - 26 Вересня 2003 року

М.М.Амосов - основоположник бiокiбернетичних технологiй