Провiднi спiвробiтники НВО "Електронмаш"
Сакаєв Е.I. Фото. Розмiр 16 кб

Сакаєв Е.I.   ›››  
ОжигановЮ.М.  Фото. Розмiр 14 кб

Ожиганов Ю.М.   ›››  

"...Сакаєв Едуард Iзмайлович - головний iнженер СКБ НВО "Електронмаш". Лауреат Державної премiї України за розробку та освоєння комплексу М4030..."

"...Ожиганов Юрiй Михайлович - керiвник розробки пристроїв зовнiшньої пам'ятi на всiх типах магнiтних носiїв. Лауреат Державної премiї України за розробку та освоєння комплексу М4030..."