Провiднi спiвробiтники НВО "Електронмаш"
В.А.Афанасьєв Фото. Розмiр 17 кб

В.А.Афанасьєв   ›››  
Ю.М.Краснокутський  Фото. Розмiр 14 кб

Ю.М.Краснокутський   ›››  
А.Ю.Пилипчук Фото. Розмiр  14 кб

А.Ю.Пилипчук   ›››  

"...Афанасьєв Вiля Антонович - головний iнженер i начальник СКБ НВО "Електронмаш". Лауреат Державної премiї СРСР та Державної премiї України..."

"...Краснокутський Юрiй Михайлович - керiвник вiддiлу НВО "Електронмаш"..."

"...А.Ю.Пилипчук - заступник головного iнженера НВО "Електронмаш"..."