Атомний криголам "Росiя" 19 k
Атомний криголам "Росiя". Ходовi iспити системи судоводiння "Бирюза" на базi комп'ютера "Карат". Розробка науково-виробничого об'єднання "КВАНТ" (НВО "КВАНТ"). Зима. 1985-1986 рр.

"...У 1974-1975 рр. пiд керiвництвом В.Ю.Лапiя, Б.П.Чернова та А.А.Кошового була розроблена система судоводiння для торгових судiв "Бриз".
У той час подiбна система була лише в Японiї. На деяких судах-ветеранах вона використовується дотепер. Її розвитком стала бiльш досконала система "Бiрюза" (для судоводiння атомних криголамiв, А.А.Кошовий та iн.). Творцi "Бризу" i "Бiрюзи" одержали в 1985 р. Державну премiю СРСР.
Не всякий зрозумiє, скiльки вклали працi в створення цих систем тi, хто їх розробляв, а потiм брав участь в iспитах нових систем на кораблях, багато мiсяцiв плаваючи в океанських водах, вiд жарких тропiкiв до пiвнiчних широт, де температура падала до -400С, а робота могутнiх двигунiв криголама викликала сильну вiбрацiю всього корпуса корабля. Бiльше всього в цих "походах" дiсталося Анатолiю Андрiйовичу Кошовому, беззмiнному керiвнику бригади випробувачiв.
Коли не стало I.В.Кудрявцева, Вiктор Юрiйович Лапiй вiдчув себе незатишно. Мiнявся стиль роботи, зникала атмосфера творчостi, що робила працю одухотвореною, радiсною, натхненною..."
В.Ю.Лапiй з 1958 по 1976 з 1958 по 1976 рiк працював в КНДIРЕ головним iнженером iнституту. Пiзнiше працював в НДI "Гiдроприлад" Мультипроцесорна обчислювальна система для обробки гiдроакустичних сигналiв на базi мiкропроцесорiв 585, 1801 3М1Г