Iлюстрацiї. Лiтература. Додатковi матерiали Катерина Логвинiвна Ющенко про своє життя та творчiсть К.Л.Ющенко - засновник теоретичного програмування в Українi Ада Лавлейс - перший у свiтi програмiст
К.Л.Ющенко - засновник теоретичного програмування в Українi

Катерина Ющенко та Ада Лавлейс


Першi кроки в мiкроелектронiцi. Вiдкриття p-n переходу