Русский      English

Довiдка про дiяльнiсть програміста канд. фіз.-мат. наук Міщенко Н.М.
в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ (1956-2010)

Публікації з історії обчислювальної техніки в Україні та за рубежем