Книжки М.М.Амосова

Головна   >   Публікації   >   Книжки М.М.Амосова   >   ППГ-2266 або Записки польового хірурга   >   Нагороди Миколи Амосова в ВВВ 1941-1945 рр.

Нагороди Миколи Амосова в ВВВ 1941-1945 рр.

Нагородний лист Амосова Миколи Михайловича.
Представляється до нагороди - Орденом Червоного Прапора. 11.10.1943 р.
Висновок: нагороджений Орденом Червоної Зiрки. 27.10.1943 р.

 

 

Короткий виклад вiйськового подвигу, заслуг.

Тов. Амосов М.М. в роботi проявляє велику iнiцiативу, наполегливий. За його пропозицiєю введений метод лiкування поранених витяжкою. Систематично пiдвищує свої знання, виконав 2 наукових роботи i отримав кандидата медичних наук.

Тов. Амосов вiдмiнно органiзував хiрургiчну роботу. Всi пораненi, якi надходять повнiстю обробляються напротязi декiлькох годин. Пропускалося щодня по 120-150 чоловiк поранених. З липня мiсяця по жовтень було повернуто в частини - 118 осiб, переливань кровi зроблено - 252 чол., зроблено операцiй - 267.

Тов. Амосов проводить велику роботу з молодими лiкарями та медсестрами, веде з ними систематичну роботу.

Тов. Амосов гiдний нагородженню Орденом Червоного Прапора.

11.10.43 р.
Начальник ХППГ-2266, майор м/с Сафонов

 

Нагородний лист Амосова Миколи Михайловича.
Представляється до нагороди - Орденом Вiтчизняної вiйни 2-го ступеня. 05.09.1944 р.
Висновок: нагороджений Орденом Вiтчизняної вiйни 2-го ступеня. 12.09.1944 р.

 

Короткий конкретний виклад вiйськового подвигу або заслуг.

Майор м/с  Амосов М.М. працює провiдним хiрургом з початку вiйни. За час вiйни їм було зроблено близько 3000 операцiй з них за останнiй наступ 242. Завдяки його мистецтву було врятовано вiд неминучої загибелi кiлька десяткiв життiв.

Тов. Амосов вперше в Армiї став широко застосовувати гiпс для iммобiлiзацiї i в операцiї прориву 24 липня забезпечив 80% гiпсових iммобiлiзацiї, було накладено за 6 днiв 520 гiпсових пов'язок.

Тов. Амосов широко застосовував методи лiкування переливання кровi та кровозамiнюючих рiдин. За 1944 р. зроблено переливань кровi 366, повернуто в частину 378 чол., зроблено операцiй 690.

У Буда-Кошелiвська в квiтнi мiсяцi ц/р був налiт ворожої авiацiї. У госпiталь доставлений важко поранений. Тов. Амосов не дивлячись на розриви бомб, приступив до складної операцiї i не пiшов зi свого бойового поста доки не закiнчив операцiю.

За час вiйни т. Амосов навчив 8 молодих вiйськових хiрургiв, якi в даний час працюють самостiйно i бiльше 20 хiрургiчних сестер, гiпсовальщиць та iн..

Тов. Амосов пiд час вiйни не припиняє наукової роботи - вiн весь час збирає i систематизує свiй матерiал i дiлиться своїм досвiдом з iншими - так їм було зроблено двi великих доповiдi на армiйськiй хiрургiчної конференцiї.

Здано iспити на ступiнь кандидата медичних наук. У проведенiй госпiталем великiй роботi за останнi мiсяцi з лiкування та догляду за пораненими органiзуюча робота належить т. Амосову, який заслуговує нагороди орденом "Вiтчизняної вiйни 2-го ступеня".

20 серпня 1944 р.
Начальник госпiталю майор м/с Сафонов

 

Нагородний лист Амосова Миколи Михайловича.
Представляється до нагороди - Орденом Вiтчизняної вiйни 1-го ступеня. 30.08.1945 р.
Висновок: нагороджений Орденом Червоної Зiрки. 12.09.1945 р.

 

Короткий конкретний виклад особистого бойового подвигу або заслуг.

Майор м/с Амосов пiд час наступальних дiй наших частин з 9-го серпня по цей час швидко i вмiло органiзовував розгортання вiддiлень i хiрургiчного блоку. Не рахуючись з часом виконував хiрургiчну обробку та операцiї на протязi двадцяти - двадцяти двох годин поспiль кiлька днiв. Тов. Амосов є квалiфiкованим фахiвцем, повсякденно надає практичну допомогу молодим лiкарям у їх роботi.

З 9-го серпня по 28 серпня тов. Амосовим зроблено двадцять п'ять операцiй. Своєю повсякденною практичною роботою є здiбним органiзатором. Вмiє керувати пiдлеглими. За хорошу органiзацiю i вмiле керiвництво з надання допомоги пораненим i порятунку їхнiх життiв, гiдний урядової нагороди орденом "Вiтчизняної вiйни 1-го ступеня".

29.08.45 р.
Начальник ХПГ - 2266 м/с Сафонов

Картка нагородженого до 40-рiччя Перемоги Амосова Миколи Михайловича.
Нагороджений Орденом Вiтчизняної вiйни 2-го ступеня. 06.04.1985 р.