Голоси Часiв

1943 р. На фронт.

Прийшов наказ: звернути ППГ-2266, ввести в штатнi нормативи i приготувати до вiдправлення на фронт.

Знову новий начальник. Вiйськлiкар 3-го рангу Сафонов. От вiн: високий, товстий, обличчя безформне. Кадровий, але нi найменшого вiйськового лиску.

Зато в нас є майор, наш комiсар.

Канський - iз нами. I Бикова Любов Володимирiвна, i Лiда Денисенко, i Маша Полетова, i Зiночка.

Дали машину - ЗИС-5. Кiнну тягу теж зберегли, 22 вiзки.

Нашi вiйська на пiвднi наступають, настрiй в усiх вiдмiнний!

Зустрiли Новий рiк. Третiй вiйськовий рiк. Улаштували вечiрку з патефоном для медичного i командного складу.

Їздив до Москви: здав кандидатськi екзамени й представив дисертацiю до захисту. Звучить... а? "Представив до захисту!". Так, так, у 1-й Московський Медичний iнститут, не будь-куди. Секретар поморщився, побачивши мою конторську книгу, пописану фiолетовими чорнилами. "Я ще не бачила такої дисертацiї. Невже не можна на машинцi?" Умовив: "З фронту!" У Москвi чув по радiо: нашi прорвали блокаду Ленiнграда.

* * *

ППГ-2266 знову їде на фронт у вiйськовому ешелонi. Призначення невiдомо. Стоїмо по декiльа дiб на зруйнованих замерзлих станцiях, iз висадженими водонапiрними вежами i спаленими вокзалами. Де-небудь у землянцi або в старому вагонi сидить неголений телеграфiст, до якого бiгаємо довiдуватися зведення.

Тiльки зведення i радують душу!

Про завершення Сталiнградської битви ми дiзналися морозним ранком, коли зупинилися в полi перед Єльцем. Поруч по шосейнiй дорозi їхали машини. Одна зупинилася, iз кабiни виглянув молоденький командир i прокричав:

- Пiд Сталiнградом порядок! Нiмцi розгромленi! Паулюс у полонi!

Усi закричали:

- Ура! Ура!

Ранком 6 лютого, нарештi, зупинилися. Станцiя Росiйський Брiд.

- Вивантажуватися!

Мороз двадцять градусiв. Прямо на землi уздовж шляхiв розкладене добро: ящики зi снарядами, бочки з оселедцем i солониною, насипанi гори пшеницi. Населення евакуйоване перед боями. У вiддаленнi видно зенiтки.

З пiвгодини штовхали нашi вагони, поки знайшли мiстечко, де вивантажитися. Прибiг комендант.

- Скидайте, скидайте як небудь! Потiм розберетеся, дороги потрiбнi!

Усi дружно взялися i швидко вивантажилися.

На санiтарнiй машинi пiд'їхав командир у бiлому кожушку, представився:

- Начальник армiйського ПЕПа Хитєєв. Наступ почався. Втрати великi. Слухайте наказ: Сьогоднi ж розгорнутися в селi Покровське i прийняти поранених. Сьогоднi ж! Усе. Виконуйте. Сiв у кабiну i поїхав.

Незабаром приїхали iз санвiддiлу чотири санiтарнi полуторки з капiтаном.

- Складайте усе швидко! Я повезу вас у тiльки що звiльнене село, треба перемiнити медсанбат.

Кидали в машини, що ближче лежало, забралися наверх сестри i лiкарi, поїхали. Капiтан заспокоїв:

- Усього вiсiмнадцять кiлометрiв. Швидко домчимо - i назад. Усе заберемо.

Швидко не домчалися, тому що дорогу товариш не знав. Почало смеркатися, коли пiд'їхали до призначеного пункту - у село Покровське.

Отут ми побачили передову. Нi, тил, звичайно, але - дивiзiї. Передова для солдата - це його окопчик. Для госпiталю - п'ятнадцять кiлометрiв вiд нього. Така психологiя.

Кулеметнi черги чути чiтко, але справа не в цьому. Покровське цiлком спалене нiмцями, залишилися напiвзруйнована церква i школа. У них тулився медсанбат, ми бачили, як пiдходять машини з пораненими, їх вивантажують i ставлять носилки прямо на снiг.

Затурканий начальник медсанбату сказав, що кiлометри за три є село Угольне, суцiльно забите пораненими їхньої дивiзiї, i що вони лежать там зовсiм без допомоги. Показав нам дорогу.

Так, от вона - справжня медична вiйна!