Голоси Часiв

Головна   >   Голоси Часiв   >   Глава шоста. Київ.   >   1971-75 рр. Дочка. Конгрес у Москвi. Смертi.

1971-75 рр. Дочка. Конгрес у Москвi. Смертi.

Катя влiтку пiсля першого курсу возила туристiв - англiйцiв по Золотому кiльцю в ролi перекладачки. Законно пишалася.

Але на другому курсi був нервовий зрив. Довелося в iнститутi рiк пропустити, працювала в мене операцiйною сестрою. Менi було приємно з нею оперувати, згадував Лiду в молодостi.

* * *

У 1971 роцi в Москвi пройшов мiжнародний конгрес хiрургiв. Були секцiї, засiдали в рiзних залах, був банкет. Все "як у кращих будинках". У мене теж була доповiдь. Були знаменитостi - Кулi навiть iз собакою приїхав!

За час конгресу багато бачився з Аркадiєм. Вiн уже давно генерал, вальяжний, але для мене, пiсля смертi Бориса став самим милим другом. Працював головним хiрургом генеральського госпiталю, перезнайомився з вищими чинами. (Жуков та iн.) Ми з ним вели розмови про полiтику. Переконання? Критикували вождя: "Бровеносець у потемках". Але... вiн був помiрний протестант, Аркадiй! Дитя системи.

Коньяки вiдмiннi. Їжа смачна. Бесiди пiд випивку мають особливу принаднiсть.

Пiсля конгресу хiрурги - iноземцi їздили туристами по країнi. Були й у Києвi. Ми вдома прийом улаштували. Як справжнi iнтелiгенти - Катя зiграла свого Шопена... Був i маленький скандальчик - хiрурги були активнi християни, почали роздавати в готелi релiгiйну лiтературу. Влада обережно припинила.

А через рiк помер Аркадiй. Колись у нього був iнфаркт, розширена аорта, а тепер вона розслоїлася, прорвалася i врятувати вже не змогли. Не буду писати про похорон i поминки. Скiльки можна? Дружбу з Бочаровими пiдтримуємо дотепер.

* * *

У 1973 роцi їздив у Штати в компанiї кiбернетикiв на конгрес з штучного iнтелекту. Засiдали в Стенфордському унiверситетi.

Стенфорд - дуже знаменитий. Навiть - по хiрургiї, там працював Шумвей. Бачив цю клiнiку, а зайти посоромився. Там же в унiверситетi лабораторiя свiтового класу з штучного iнтелекту. Ми попросилися подивитися, запросили... на 10-ту вечора. Тут побачили справжню роботу. У кабiнетах стоять розкладушки - з понедiлка по п'ятницю рiдко ходять додому ночувати. Потiм своїм кiбернетикам розповiдав:

- От чому капiталiзм перемагає.

Забiгаючи наперед, скажу, що два роки потому подiбна конференцiя була в Тбiлiсi. Там ми доповiдали про вiзок з iнтелектом i мали успiх. Iноземцi потiм заїжджали знайомиться. Хвалили.

Ах, що хвастати! Дуже прикро. Багатьом показували, багато хто хвалив, але до толку ми справу - штучний iнтелект не довели.

Кiбернетики на конгресi обiцяли через 20-30 рокiв створити штучний iнтелект (ШI) людського рiвня. Яка омана! До нього, як i ранiше, як до неба.

Хiрурги в цьому планi виявилися бiльш надiйнi. У 1967 роцi в Бетесдi, керiвник програми по протезу серця, обiцяв створити апарат за десять рокiв. Треба було двадцять, але протези вже працюють по кiлька мiсяцiв.

Почуття власної неповноцiнностi не залишає мене все життя. Смiшними здаються ура-патрiоти, що тлумачать про велич наших народiв - будь то росiйського чи українського.