Головна   >   Мiй свiтогляд   >   Основнi iдеї.

Основнi iдеї.

Свiт матерiальний та вiдкритий для пiзнання. "Чудеса" можливi, але практичного значення не мають. Еволюцiя свiту пояснюється самоорганiзацiєю структур. Її перший етап - неорганiчна природа. Другий - бiологiчнi системи - вiд клiтини до зграї, iз Цiльовими Функцiями (ЦФ): обмiн речовин, рiст, розмноження, захист iндивiдуальностi, боротьба i кооперацiя, iнтеграцiя в спiвтовариства. ЦФ виражаються в потребах та мотивах i реалiзуються через розум. Розум - це апарат керування який використовує моделi i сигнали. Вищим його проявом є творчiсть - створення нових моделей. Людина - стадна тварина з ЦФ i творчим розумом. Вона перетворила зграю в суспiльство, породила НТП, новi ЦФ - iдеологiї - i дала початок третьому етапу еволюцiї - соцiальному. Вона проявилася в розмаїттi держав, ростi економiки, i поступовому русi в напрямку дозрiвання цивiлiзацiї до створення єдиної системи - людства. Таким етапом розвитку буде еволюцiя технiчна, на базi штучного iнтелекту. Вiн спроможний змiнити не тiльки свiт природи, але i людину.