Головна   >   Мiй свiтогляд   >   Передмова.

Передмова.

Моє життя було вiддано хiрургiї. Але не тiльки: був iнженерний диплом, кiбернетика, дослiдження i моделi органiзму, iнтелекту, психiки, суспiльства. Були учнi, їх дисертацiї, написанi статтi i книги.

Завжди хотiлося зрозумiти:

Вiдкiля взялася складнiсть свiту?

"Що є iстина?"

Як працює розум - будь який - тварини, людини, суспiльства?

Нарештi - яка доля людства?

Чи iснує "стрiла прогресу" в еволюцiї свiту?

Нарештi, зрозумiти самого себе, щоб керувати психiкою i гiдно зустрiти кiнець.

Менi 88, плюс погане серце (стимулятор, протез клапана, шунти на коронарах). Правда, я проводжу експеримент з подолання старостi: двi години гiмнастики, час ходьби, дiєта, але перспективи сумнiвнi.

Мiркую про науки з iнтересу, пишу i друкую з потреби самовираження, без домагань на прiоритети i визнання. Тому не буде посилань i полемiки. Не перебiльшую "науковiсть" своєї фiлософiї, напевно, вона вiддає дилетантизмом. Хочу створити (для себе!) цiлiсне уявлення про свiт, хоча б у самому узагальненому виглядi. Попутно намагаюся з'ясувати - яке щастя можливо для людини i суспiльства, що потрiбно для цього робити i яка можливiсть успiху.

Мiй свiтогляд претендує на науковiсть i матерiалiзм. Розум людини творить релiгiйнi варiанти свiтобудови. Психологiчно вони можуть бути бiльш комфортнi, але для них я занадто реалiст.