Головна   >   Новини   >   М.М.Амосов. 100 років від дня народження

М.М.Амосов. 100 років від дня народження

Микола Михайлович Амосов. 6 грудня 2013 року 100 рокiв вiд дня народження

Микола Михайлович Амосов народився 6 грудня 1913 року в селi Ольхово Вологодської областi (Росiя).

У 1939 роцi закiнчив Архангельський медичний iнститут, а в 1940-ому Всесоюзний заочний iндустрiальний iнститут. Учасник Великої Вiтчизняної вiйни, на фронтi був хiрургом польового пересувного шпиталю. У 1947-1952 рр. завiдував вiддiленням Брянської обласної лiкарнi. Був головним хiрургом Брянської областi.

З 1952 року - директор клiнiки Українського НДI туберкульозу i грудної хiрургiї, водночас у 1960-1988 роках керував вiддiлом бiокiбернетики Iнституту кiбернетики АН УРСР.

З 1983 по 1988 рiк був директором Iнституту серцево-судинної хiрургiї. З 1988-го i до останнiх днiв життя, до грудня 2002 року, був почесним директором цього iнституту. В 2003 роцi Iнституту серцево-судинної хiрургiї присвоєно iм'я М.М.Амосова. Обирався депутатом Верховної Ради СРСР 6-9 скликань, народним депутатом СРСР (1989 р.).

Академiк Академiї наук України. Лауреат Ленiнської премiї i двох Державних премiй України. Герой Соцiалiстичної працi.

До 100-рiччя М.М.Амосова виданi книги та опублiкованi статтi:

А.Бойко. "Сто рокiв Амосову".
"Будучи людиною солiдного вiку (рiк народження 1941), своє життя з 60-х рокiв минулого столiття я провiв у духовнiй атмосферi, в якiй iм'я Миколи Михайловича Амосова було одним з найвiдомiших i популярних. Його популярнiсть наростала з роками, i до кiнця ХХ столiття вiн став головним авторитетом iнтелiгенцiї, але був добре вiдомий усiм без винятку радянським людям i, звичайно, українцям. Це призвело до того, що в опитуваннi найпопулярнiших українцiв в 2008 р. роцi вiн зайняв друге мiсце. Це опитування було проведено необ'єктивно i упереджено, але в оцiнцi ММ нiхто не сумнiвався - заслужив...." Читати всю статтю ›››

Проф. В.I.Гриценко, проф. В.М.Бєлов. "Академик Н.М.Амосов - кибернетик (к 100-летию со дня рождения)". Журнал "Управляющие системы и машины" (УСиМ), №1, (сiчень-березень), 2014.

Академiк НАН України Г.В.Книшов. "Микола Михайлович Амосов - громадянин України. Розвиток його iдей." Доповiдь на сесiї НАН i НАМН України, присвяченiй сторiччю М.М.Амосова. "Трибуна", №9-12, 2013. Всеукраїнський громадсько-полiтичний i теоретичний журнал товариства "Знання" України i спiлки журналiстiв України.

Доктор медичних наук К.М.Амосова "Амосов розумів, що свобода потрібна небагатьом, а впевненість у завтрашньому дні — більшості". "Дзеркало тижня. Україна" №46, 6 грудня 2013 р.

"Маленькi розповiдi про великих учених", ювiлейний збiрник вибраних публiкацiй М.Амосова, С.Лебедєва, В.Глушкова та спогадiв сучасникiв, за редакцiєю Б.М. Малиновського. К: ТОВ "Видавництво Горобець", 400 с., 2013, видано рос. мовою. Детальнiше ...  ›››  

Микола Амосов. "Голоса времен". Видавничо-полiграфiчний центр "Київський унiверситет". 4-е видання. 300 с., 2013 р., видано рос. мовою.

Iсаак Трахтенберг. "Уроки мудрого Амосова. К 100-летию со дня рождения." Газета "Новости медицины и фармации" №10 (461), 2013.

Iсаак Трахтенберг "Епоха Амосова. Слово про незабутню людину в рік її століття". "Дзеркало тижня. Україна" №1, 11 сiчня 2013 р.

Iнна Айзенберг. "Когда я пришел в себя после наркоза, Амосов широко улыбнулся: "Просыпайся, счастливчик, ты будешь жить"". Газета "ФАКТЫ", 19 квiтня 2013 р.

До 100-рiччя з дня народження М.М.Амосова. Департамент охорони здоров'я Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї. Прес-служба ГУОЗ ОДА.

2013-ий - Рiк М.М.Амосова, хiрурга i засновника вiтчизняної бiокiбернетики. Л.Н.Єрофеєва, головний бiблiотекар читального залу бiблiотеки Волгоградського державного медичного унiверситету.

К столетию основателя кардиохирургии - Н.М.Амосова.Ю.С.Спирина, врач-кардiолог полiклiнiки №2 КЗ "ХМКЛ", м. Херсон.

Микола Амосов - людина-легенда. Богдан Яловський.

2013 г. объявлен Годом Николая Амосова в области медицины.Нацiональна академiя медичних наук України. Ю.В.Єрмолова, "Український медичний часопис", 28.05.2013.

Волонтерський проект "Милосердний обоз-2"

100-рiччю вiд дня народження Миколи Михайловича Амосова присвяченi конференцiї:

Наукова сесiя "Северная хирургическая школа: к 100-летию со дня рождения Н.М.Амосова". Пiвнiчний Державний медичний унiверситет. м.Архангельск. 14 листопада 2013 р. Iнформацiя про сесiю в випуску газети "Медик Севера" присвяченому 100-рiччю вiд дня народження М.М.Амосова Оригiнал на сайтi Пiвнiчного Державного медичного унiверситету: http://www.nsmu.ru/rector_nsmu/documents/MS_10_2013.indd.pdf. Програма наукової сесiї. Оригiнал програми наукової сесiї на сайтi Пiвнiчного Державного медичного унiверситету: http://www.nsmu.ru/general/docs/pr141113.pdf

Товариство "Знання" проводить зустрiч 4 грудня 2013 р., в 16.00, аудиторiя 313, вул.Велика Василькiвська, 57, станцiя метро "Олiмпiйська". Запрошуються всi бажаючi.

6 грудня 2013 р. в примiщеннi Солом'янської районної в м.Києвi держадмiнiстрацiї за адресою Повiтрофлотський проспект 41 (Севастопольська площа):
10.00-13.00 - Ювiлейна наукова конференцiя Асоцiацiї серцево-судинних хiрургiв України з мiжнародною участю: "Досягнення i перспективи розвитку кардiохiрургiї".
15.00-18.00 - Спiльна ювiлейна сесiя Загальних зборiв НАН України та НАМН, присвячена 100-рiччю з дня народження академiка М.М.Амосова.

Google створив doodle на честь 100-рiччя вiд дня народження Миколи Амосова
Бiльше читайте тут: http://112.ua/obshchestvo/google-sozdal-doodle-v-chest-100-letiya-so-dnya-rozhdeniya-nikolaya-amosova-2283.html

До 100-рiччя вiд дня народження Миколи Михайловича Амосова Нацiональний банк України випустив монету iз серiї "Видатнi особистостi України", номiналом 5 грн., метал - срiбро, маса - 15,55 грам, тираж - 5000 шт., дата введення в обiг - 26 листопада 2013 р. http://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/details?coin_id=597

Дивитися вiдео:

Документальний фiльм "Голоса времен. Николай Амосов" буде показано 5 грудня 2013 р. о 12.25 по Першому Нацiональному каналу.

Документальний фiльм режисера Сергiя Лисенко "Амосов. Столетие" буде показано 6 грудня 2013 р. в 00.00 по телеканалу "Iнтер".

Канал "Лица украинской истории".Микола Амосов.

"Амосов. Столетие" - така умовна формула повнометражного документального фiльму, покликаного втiлити образ видатного новатора-хiрурга, талановитого письменника, фундатора бiокiбернетики. Iнтерв'ю Юрiя Виленського з творцями фiльму. Про створення фiльму читайте на Facebook https://www.facebook.com/amosov.stoletie

Випуск ТСН від 06.12.2013. Миколі Амосову виповнилося б 100 років.

 

ПОСТАНОВА Верховної Ради України
Про вiдзначення 100-рiччя з дня народження Миколи Амосова

6 грудня 2013 року виповнюється 100 рокiв з дня народження видатного лiкаря-хiрурга, вченого, письменника, громадського дiяча, академiка, дiйсного члена Нацiональної академiї наук України, першого директора Київського науково-дослiдного iнституту серцево-судинної хiрургiї Миколи Михайловича Амосова.

Враховуючи видатний внесок Миколи Амосова у розвиток науки, медицини, лiтератури, внесення 100-рiччя з дня його народження до Календаря пам'ятних дат, до вiдзначення яких ЮНЕСКО долучатиметься у 2012 - 2013 роках, затвердженого Резолюцiєю 36С/15 36-ї сесiї Генеральної конференцiї ЮНЕСКО (25 жовтня - 10 листопада 2011 р., м.Париж), Верховна Рада України постановляє:

1. Оголосити 2013 рiк Роком Миколи Амосова у галузi медицини та вiдзначити на державному рiвнi 100-рiччя з дня його народження.

2. Рекомендувати:

1) Кабiнету Мiнiстрiв України:

- при пiдготовцi проекту закону про Державний бюджет України на 2013 рiк передбачити кошти для змiцнення матерiально-технiчної бази державної установи "Нацiональний iнститут серцево-судинної хiрургiї iменi М.М.Амосова Нацiональної академiї медичних наук України" (далi - Нацiональний iнститут серцево-судинної хiрургiї iменi М.М.Амосова), зокрема для придбання медичного обладнання та проведення ремонту примiщень цього закладу;

- у двотижневий термiн з дня прийняття цiєї Постанови утворити органiзацiйний комiтет з пiдготовки та проведення заходiв щодо вiдзначення на державному рiвнi 100-рiччя з дня народження Миколи Амосова;

- у двотижневий термiн пiсля утворення органiзацiйного комiтету розробити та затвердити план заходiв щодо вiдзначення на державному рiвнi 100-рiччя з дня народження Миколи Амосова, вирiшити питання щодо фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення цих заходiв, зокрема, передбачивши:

- проведення урочистих заходiв, присвячених 100-рiччю з дня народження Миколи Амосова, а також органiзацiю iнформацiйних заходiв щодо лiкування та профiлактики в Українi серцево-судинних захворювань;

- видання праць Миколи Амосова та спогадiв про нього;

- органiзацiю тематичних виставок, присвячених життю i дiяльностi Миколи Амосова;

- вирiшення питання встановлення, зокрема у мiстах Києвi i Старий Крим, пам'ятникiв Миколi Амосову, а також пам'ятних дошок, пов'язаних iз його життям та працею;

2) Нацiональнiй академiї медичних наук України, Нацiональному iнституту серцево-судинної хiрургiї iменi М.М.Амосова, Нацiональному медичному унiверситету iменi О.О.Богомольця, iншим медичним закладам, що безпосередньо пов'язанi з дiяльнiстю у галузi кардiологiї, серцево-судинної хiрургiї, провести мiжнароднi науково-практичнi конференцiї, семiнари, "круглi столи" та iншi заходи, присвяченi 100-рiччю з дня народження Миколи Амосова;

3) Державному комiтету телебачення i радiомовлення України органiзувати тематичнi теле- i радiопередачi, присвяченi життю та дiяльностi Миколи Амосова, а також проблемам профiлактики i лiкування серцево-судинних захворювань, та забезпечити висвiтлення в засобах масової iнформацiї заходiв, що проводитимуться у зв'язку з вiдзначенням 100-рiччя з дня народження Миколи Амосова;

4) Державному агентству України з питань кiно у межах повноважень забезпечити показ у кiнотеатрах фiльмiв про життя i дiяльнiсть Миколи Амосова.

3. Запропонувати:

Нацiональному банку України виготовити i ввести в обiг ювiлейну монету з нагоди 100-рiччя з дня народження Миколи Амосова;

Українському державному пiдприємству поштового зв'язку "Укрпошта" видати серiю поштових марок i конвертiв, присвячених 100-рiччю з дня народження Миколи Амосова.

4. Контроль за виконанням цiєї Постанови покласти на комiтети Верховної Ради України з питань культури i духовностi, з питань охорони здоров'я та з питань науки i освiти.

5. Ця Постанова набирає чинностi з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м.Київ
6 вересня 2012 року
№ 5214-V