Головна   >   Новини   >   Архів новин
2002-2014
  >   95 років М.М.Амосову

95 років М.М.Амосову

6 грудня 2008 року

95 рокiв вiд дня народження академiка Миколи Михайловича Амосова

6-го грудня 2008 року - Миколi Михайловичу Амосову виповнилося б 95 рокiв.

Десять рокiв - з 1993 року по 2003 рiк у Будинку вчених НАНУ 2-3 рази на мiсяць проводилися зустрiчi в Клубi, що тепер носить iм'я М.М.Амосова. На них запрошувалися вiдомi полiтики, ученi, дипломати i просто цiкавi люди, щоб з перших рук отримати вiд них "саму гарячу" iнформацiю про подiї, що вiдбуваються в Українi. На зустрiчах побували понад 200 гостей, у тому числi Л.М.Кравчук, Л.Д.Кучма, В.А.Ющенко, Ю.В.Тимошенко, П.Н.Симоненко, Н.М.Вiтренко, В.Пинзенек i багато багато iнших, дуже вiдомих, особистостей. Центром притягання був Микола Михайлович Амосов. Його iм'я безвiдмовно залучало до Клубу самих "важкодоступних" i самих цiкавих дiячiв того непростого часу.

Зустрiч завершувалася дискусiєю, у якiй, як правило, брав участь Микола Михайлович. Його виступи не вiдрiзнялися багатослiвнiстю. Навпаки, але при тiм уражали слухачiв точнiстю оцiнок виступiв гостей, iнодi дуже неупереджених, однак абсолютно об'єктивних, а тому сприйманих без образи, з розумiнням того, що М.М.Амосов правий.

Микола Михайлович сам неодноразово виступав на Клубi з блискучими доповiдями про iдеологiю для України, про свiй унiкальний експеримент на собi по збiльшенню тривалостi життя, про всесвiтнiй Розум та iн.

Клуб хотiв би передати користувачам сайта М.М.Амосова, що ми, члени Клубу, пам'ятаємо дорогого Миколу Михайловича, нашого унiкального сучасника, великого Хiрурга, що вiдтворив у своїх чудових книгах багато особливостей ХХ столiття, активного учасника громадського життя, Людини, що говорили тiльки Правду про все i про усiх. Ми сподiваємося, що сайт Миколи Михайловича Амосова буде жити вiчно.

Органiзатор зустрiчей у Клубi Борис Малиновський