Книга Пам'ятi Миколи Михайловича Амосова   ›››

ЙОГО ЛIТЕРАТУРНА СПАДЩИНА

"Урядовий Кур'єр". 06 грудня 2003 року. N 231

Сьогоднi у Державнiй науковiй медичнiй бiблiотецi вiдбудеться неординарна подiя: презентацiя Зiбрання творiв академiка Миколи Михайловича Амосова. Зайве, мабуть, говорити про неабияку їхню популярнiсть: чимало з них у рiзнi роки, ще за життя автора, уже вторувало стежки до сердець читачiв. I не лише в Українi. Досить сказати, що амосовськi "Думи i серце" перекладенi i вийшли у понад тридцяти країнах свiту.

Що собою являє нове видання його творiв? Про це, на прохання "Урядового кур'єра", розповiдає дочка Миколи Михайловича Катерина Миколаївна Амосова, вiдомий кардiолог, член-кореспондент Академiї медичних наук України, доктор медичних наук, професор.

- Це чотиритомне Зiбрання творiв виходить в Донецьку, у видавництвi "Норд-Прес", завдяки зусиллям i дiяльнiй пiдтримцi генерального директора "Норда", широковiдомого пiдприємства по виробництву холодильникiв, Олександра Олександровича Самсоненка. У першi два томи увiйдуть "Думки i серце" (двi частини), "ППГ-2266", "Записки з майбутнього" (частина перша), а також друга частина "Записок", яка ранiше не видавалась. Точнiше буде сказати, не видавалась у нас, бо у 1970 роцi вона з втручаннями у текст цензури побачила свiт англiйською мовою у Сполучених Штатах Америки через АПН. Цензура була такою жорсткою, що батько в такому виглядi не захотiв друкувати другу частину в Радянському Союзi. Наскiльки я розумiю, йому й не дуже сильно пропонували її друкувати... А першу частину без другої у Сполучених Штатах видавати не захотiли.

Третiй том - це двi частини твору "Про щастя i нещастя", це книга у виглядi батькових щоденникових записiв. Вона видавалась тiльки раз, її в Українi практично не знайти, тож, думаю, її цiкаво буде прочитати.

Четвертий том, робота над випуском якого нинi завершується, включає вибранi роздiли з автобiографiчного твору "Голоси часiв", окремi роздiли книжки "Подолання старостi", книжка "Свiтогляд" з останнiми правками батька (скромним накладом сто примiрникiв вона побачила свiт за два тижнi до смертi батька). Завершить четвертий том вибране з батькових неопублiкованих щоденникiв.Книга Памяти Николая Михайловича Амосова    ›››
Сайт Николая Михайловича Амосова   ›››